Onderwerpen

Hieronder is een overzicht opgenomen van mogelijke onderwerpen die we tijdens het Dikke Docenten Festival gaan behandelen.

  • Woordenschatonderwijs
  • Betekenis vol maken van zaakvakken
  • Actualiteiten en nieuwsberichten gebruiken in het les aanbod
  • Opdrachten maken binnen technologie onderwijs. Plusmaterialen ontwikkelen.
  • Burgerschap vormgeven
  • Methodes scannen op wettelijke vereiste lesstof en optionele lesstof
  • Materiaal ontwikkelen in het kader van passend onderwijs / gepersonaliseerd leren.