Leesplank

Leesplank richt zich op het realiseren van veranderingen in het businessmodel van scholen. De kernactiviteit van scholen, leren, wordt door steeds meer partijen aangeboden. Daarmee komt de positie van scholen onder druk te staan. Die druk wordt bijvoorbeeld zichtbaar door de rol van docenten, die steeds meer in de knel komt. Maar de oorzaak ligt dieper: de rol van de docent, de school en de commerciƫle partijen in de onderwijssector zal moeten veranderen. Leesplank neemt initiatieven die erop gericht zijn de leerkracht weer in het centrum van het businessmodel te plaatsen.